மதி நிலையம்

வந்தேறிகள் ஆசிரியர்: இரா.பாரதிநாதன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹325
இந்திய உளவுத்துறை RAW ஆசிரியர்: குகன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹140
மழையில் நனைந்த ஓவியம் ஆசிரியர்: மா.கோ.முத்து பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹40
பிரபாகரன்: வாழ்வும் மரணமும் ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹175
உடல் நலம் காக்கும் சித்த மருத்துவம் ஆசிரியர்: அருண் சின்னையா பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹200
நிலமெல்லாம் ரத்தம் ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹600
எரியும் எண்ணெய் தேசங்கள் ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹110
காஷ்மீர் (அரசியல் - ஆயுத வரலாறு) ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹200
பாபர் நாமா ஆசிரியர்: ஆர்.பி.சாரதி பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹425
அல் காயிதா ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹100
வாஸ்து முறைப்படி அதிஷ்டம் தரும் வீட்டு வரைப்படங்கள் ஆசிரியர்: ஜெயகுமார் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹140
ந பிச்சமூர்த்தி நினைவாக தொகுதி 1 ஆசிரியர்: ந.பிச்சமூர்த்தி பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹125
ந பிச்சமூர்த்தி கதைகள் தொகுதி 3 ஆசிரியர்: ந.பிச்சமூர்த்தி பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹125
ந பிச்சமூர்த்தி கதைகள் தொகுதி 2 ஆசிரியர்: ந.பிச்சமூர்த்தி பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹125
9/11-சூழ்ச்சி வீழ்ச்சி மீட்சி ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹165
சதாம் ஹுசைன் வாழ்வும் இராக்கின் மரணமும் ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹150
மொஸாட் ஆசிரியர்: என்.சொக்கன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹120
உணவின் வரலாறு ஆசிரியர்: பா ராகவன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹175
இறைவழி மருத்துவம் ஆசிரியர்: டாக்டர் ஆர்.கனக சபாபதி பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹100
கார்ப்பரேட் சாமியார்கள் ஆசிரியர்: குகன் பதிப்பகம்: மதி நிலையம் ₹90