நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்

தங்கம் என்னும் கடலாமை ஆசிரியர்: விஷ்ணு சர்மா பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $3
அறிவுத் திறனூட்டும் ஆயிரம் தகவல்கள் ஆசிரியர்: டி.என்.இமாஜான் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $3.5
அறிவியல் அறிந்திடு பாப்பா ஆசிரியர்: செம்பை சேவியர் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $2.25
வாழ்வு தரும் மரங்கள் ஆசிரியர்: ஆர்.எஸ்.நாராயணன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $10.75
அறிவியல் வினாடி வினா ஆசிரியர்: பூவை இராஜசேகரன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $6
இஸ்லாமிய தத்துவ இயல் ஆசிரியர்: ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $7.5
இந்திய வரலாறு குறித்த ஆய்வுரைகள் ஆசிரியர்: இர்பான் அபீப் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $15.75
பூபாளத்திற்கொரு புல்லாங்குழல் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $2.25
ராகுல்ஜியின் சுயசரிதை இரண்டு பாகங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.ஜி.எத்திராஜுலு பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $47.25
மனித சாரம் ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் தாம்ஸ்சன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $6
இந்துத் தத்துவ இயல் ஆசிரியர்: ராகுல் சாங்கிருத்யாயன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $4.5
கரிசல் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $9.75
கையேந்தும் மனிதர்கள் ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $3
பாரதிதாசன் நாடகங்கள் ஓர் ஆய்வு ஆசிரியர்: ச.சு.இளங்கோ பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $34.5
இலங்கை இந்திய மானிடவியல் ஆசிரியர்: பக்தவச்சல பாரதி பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $7.5
தீவிரவாதம் (நமது காலம் கொலைகளில் விடிகிறது) ஆசிரியர்: ஹெச்.ஜி.ரசூல் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $3
சே குவேரா: வாழ்வும் மரணமும் ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $31
செம்மொழியும் சிவந்த ஈழமும் ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $2.75
Human Resource Management (Practise, Purpose, Performance) ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $5
சிலப்பதிகாரம் மறுவாசிப்பு ஆசிரியர்: தி.சு.நடராசன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $7.5