பரிசல் புத்தக நிலையம்

1084ன் அம்மா ஆசிரியர்: மகாசுவேதாதேவி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.75
பருக்கை ஆசிரியர்: வீரபாண்டியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $7.75
தமிழ் - மலையாள உறவு ஆசிரியர்: எஸ்.பி.ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $12
செம்மொழி பனுவல்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகள் ஆசிரியர்: பா. இளமாறன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $8.75
புதுக்குரல் ஆசிரியர்: சி.சு. செல்லப்பா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6
சந்திரகிரி ஆற்றங்கரையில் ஆசிரியர்: தி.சு.சதாசிவம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
பா.அ. ஜயகரன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $10
தென்கோடிஅலைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6
கரைந்த காலத்தின் கனத்த சாட்சிகள் ஆசிரியர்: ப.திருமாவேலன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $8.75
பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் கல்வி ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $3.25
பஞ்சமனா? பஞ்சயனா? ஆசிரியர்: ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.75
பருக்கை ஆசிரியர்: வீரபாண்டியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $9.5
குமரப்பாவிடம் கேட்போம் ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
சித்தனும் புத்தனும் ஆசிரியர்: பா.ஜெய்கணேஷ் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4
கோபுரத் தற்கொலைகள் ஆசிரியர்: ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
தொல்காப்பியம்: சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் ஆசிரியர்: ந.இரஞ்சன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $15.5
பதுங்குகுழி நாட்கள் ஆசிரியர்: பா.அகிலன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $7.5
மலர்கள் விட்டுச்சென்ற வெற்றிடத்தில் ஆசிரியர்: ப.கல்பனா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6.5
தமிழ்ப் பெரியார்கள் ஆசிரியர்: வ.ரா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5