பரிசல் புத்தக நிலையம்

மண்ணின் குரல் வீர. வேலுச்சாமி படைப்புகள் ஆசிரியர்: பா.செயப்பிரகாசம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹250
மல்லி ஆசிரியர்: சரசுவதி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹250
இந்தியப் பொருளாதார வரலாறு (மார்க்சியப் பார்வை) ஆசிரியர்: வே. மீனாட்சி சுந்திரம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹130
மஞ்சள் வெயிலும் மாயச் சிறுமியும் ஆசிரியர்: பா.ஜெய்கணேஷ் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹90
உதிர்ந்த இலைகளின் பாடல் ஆசிரியர்: ப.கல்பனா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹150
செம்மொழி பனுவல்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகள் ஆசிரியர்: பா. இளமாறன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹200
என் வானம் என் சிறகு ஆசிரியர்: சாளை பஷீர் ஆரிஃப் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
பா.அ. ஜயகரன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹230
வீரத்தெலுங்கானா சொல்லும் கதைகள் ஆசிரியர்: சாந்தா தத் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹230
ஒளியில் எழுதுதல் ஆசிரியர்: செழியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹150
தென்கோடிஅலைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹140
தொல்காப்பியம்: சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் ஆசிரியர்: ந.இரஞ்சன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹360
பதுங்குகுழி நாட்கள் ஆசிரியர்: பா.அகிலன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹170
மலர்கள் விட்டுச்சென்ற வெற்றிடத்தில் ஆசிரியர்: ப.கல்பனா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹150
தமிழ்ப் பெரியார்கள் ஆசிரியர்: வ.ரா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
பார்வையிலிருந்து சொல்லுக்கு ஆசிரியர்: ப.கல்பனா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹130
பெண் : மொழி - வெளி ஆசிரியர்: ஆர்.தீபா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
1084ன் அம்மா ஆசிரியர்: மகாசுவேதாதேவி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹130
பருக்கை ஆசிரியர்: வீரபாண்டியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹180
பின் நவீனத்துவ அரசியல் ஆசிரியர்: தமிழவன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹25