பரிசல் புத்தக நிலையம்

தொல்காப்பியம்: சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
₹360 $15.5 (5% OFF)
தெற்குவாசல்: கடல் நடுவே ஒரு களம் (இலங்கை குறித்த கவிதைகள், கதைகள், கட்டுரைகள்)
₹350 $15 (5% OFF)
கலியுகக் கிழவியும் ஓநாய்க் குட்டிகளும்
₹350 $15 (5% OFF)
சங்க இலக்கியம்: ஒரு ஃபிராய்டிய உளப்பகுப்பாய்வு வாசிப்பு
₹300 $13 (5% OFF)
தமிழ் - மலையாள உறவு
₹280 $12 (5% OFF)
பன்முக ஆளுமை மு. அருணாச்சலம்
₹280 $12 (5% OFF)
பாப்லோ நெருடா கவிதைகள்
₹270 $11.75 (5% OFF)
மண்ணின் குரல் வீர. வேலுச்சாமி படைப்புகள்
₹250 $10.75 (5% OFF)
மல்லி
₹250 $10.75 (5% OFF)
தொல்காப்பியம்: பன்முக வாசிப்பு விரிவாக்கப்பட்ட பதிப்பு
₹250 $10.75 (5% OFF)
பா.அ. ஜயகரன் கதைகள்
₹230 $10 (5% OFF)
வீரத்தெலுங்கானா சொல்லும் கதைகள்
₹230 $10 (5% OFF)
பருக்கை
₹220 $9.5 (5% OFF)
வாழ்வின் இயக்கத்தில் மனிதனின் தனிமை
₹200 $8.75 (5% OFF)
செம்மொழி பனுவல்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகள்
₹200 $8.75 (5% OFF)
கரைந்த காலத்தின் கனத்த சாட்சிகள்
₹200 $8.75 (5% OFF)
கருணாமிர்த சாகரம்: சுருக்கத் திறனாய்வு உரை
₹200 $8.75 (5% OFF)
பருக்கை
₹180 $7.75 (5% OFF)
பதுங்குகுழி நாட்கள்
₹170 $7.5 (5% OFF)