பரிசல் புத்தக நிலையம்

மார்க்சியம் என்றால் என்ன?
₹50 $2.25 (5% OFF)
இந்தியப் பொருளாதார வரலாறு (மார்க்சியப் பார்வை)
₹130 $5.75 (5% OFF)
பருக்கை
₹180 $7.75 (5% OFF)
பின் நவீனத்துவ அரசியல்
₹25 $1 (5% OFF)
தெற்குவாசல்: கடல் நடுவே ஒரு களம் (இலங்கை குறித்த கவிதைகள், கதைகள், கட்டுரைகள்)
₹350 $15 (5% OFF)
பெண் : மொழி - வெளி
₹100 $4.5 (5% OFF)
1084ன் அம்மா
₹130 $5.75 (5% OFF)
காந்திய அரசியல்
₹25 $1 (5% OFF)
மண்ணின் குரல் வீர. வேலுச்சாமி படைப்புகள்
₹250 $10.75 (5% OFF)
மல்லி
₹250 $10.75 (5% OFF)
இடைவெளி
₹75 $3.25 (5% OFF)
சித்திர மாடம்
₹0 $0 (5% OFF)
பெண்ணிய அரசியல்
₹25 $1 (5% OFF)
புதுமைப்பித்தனின் சம்சார பந்தம்
₹30 $1.5 (5% OFF)
திணை: உணர்வும் பொருளும்
₹90 $4 (5% OFF)
இடைவெளி-2
₹120 $5.25 (5% OFF)
உதிர்ந்த இலைகளின் பாடல்
₹150 $6.5 (5% OFF)
கலியுகக் கிழவியும் ஓநாய்க் குட்டிகளும்
₹350 $15 (5% OFF)
காந்தி ராமசாமியும் பெரியார் ராமசாமியும்
₹130 $5.75 (5% OFF)
என் வானம் என் சிறகு
₹100 $4.5 (5% OFF)