கண்ணதாசன் பதிப்பகம்

வனவாசம் ஆசிரியர்: கவிஞர் கண்ணதாசன் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹185
சேரமான் காதலி ஆசிரியர்: கவிஞர் கண்ணதாசன் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹360
ஞானத்திற்கு ஏழு படிகள்-2 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹170
மருத்துவத்திலிருந்து மனமற்ற நிலை வரை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹320
மாணவர் அக்னி சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹130
அன்பெனும் ஓடையிலே ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹110
எதிர்ப்பிலேயே வாழுங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹190
தம்மபதம் -7 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹210
கிருஷ்ணா 2-வாழ்க்கையே ஒரு திருவிழா ஆசிரியர்: கவிஞர் புவியரசு பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹130
கிளர்ச்சியாளன் : ஆன்மீகத்தின் ஆதார சுருதி பாகம் 2 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹180
பூ மலரும் புல்லாங்குழல் கிருஷ்ணா 5 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹160
உண்மையைத் தேட வேண்டியதில்லை பாகம் 2 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹150
திடீர் இடி ஓசை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹265
கிருஷ்ணா 3-ஆனந்த நடனம் ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹100
கிருஷ்ணா 4-நீ.... நீயாக இரு! ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹140
நிலைத்து நிற்கும் வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் பாகம் 1 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹210
நான் ஒரு அழைப்பு பாகம் 1 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹180
நான் ஒரு அழைப்பு பாகம் 2 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹200
தந்த்ரா ரகசியங்கள் பாகம் 2 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹300
தம்மபதம் 3 ஆசிரியர்: ஓஷோ பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹250