கற்பகம் புத்தகாலயம்

அதிசய சித்தர் போகர் ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹110
போகர் அருளிய ஜெனன சாகரம் (பதவுரைச் சுருக்கம்) ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹60
கொக்கோகம் மூலமும் - உரையும் ஆசிரியர்: அதிவீரராம பாண்டியன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹200
சித்தர்களின் நாள்தோறும் நன்மை தரும் நல்ல நேரங்கள் ஆசிரியர்: ம.சு.பிரம்மதண்டி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹45
சித்தர்களின் ரசவாத வித்தை ரகசியம் ஆசிரியர்: ஜெகாதா பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹70
சித்தர்களின் மாந்திரீக ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: ம.சு.பிரம்மதண்டி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹50
ஹோரையை அறிந்தவன் ஹீரோ ஆசிரியர்: ஜெயங்கொண்டான் கொளஞ்சி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹50
வேடிக்கையான விடுகதைகள் 1000 ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹40
ஆளுமைத் திறனை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி ? ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹65
ஏற்றுமதி பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள் (Export - A to Z) ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹90
வாழ்வியல் சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: சுகி சிவம் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹220
கொக்கோக சாஸ்திரம் ஆசிரியர்: மதன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹40
வசியம்செய்யும் ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: ம.சு.பிரம்மதண்டி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹50
சித்தநூல் ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹140
ஜோதிடம் - புரியாத புதிர் ஆசிரியர்: ராஜேஷ் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹280
சப்தரிஷி நாடி ஆசிரியர்: சிவதாசன் ரவி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹60
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரமும் ஆருடமும் ஆசிரியர்: புலிப்பாணிதாசன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹100
தலையெழுத்தை மாற்றும் கையெழுத்து ஆசிரியர்: புலிப்பாணிதாசன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹35
இராமாயண ரகசியம் ஆசிரியர்: தமிழருவி மணியன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹140
நட்சத்திர ஜோதிடம் ஆசிரியர்: சிவதாசன் ரவி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹65