கற்பகம் புத்தகாலயம்

உன்னை அறிந்தால்... ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $8.75
வைப்போம் வணக்கம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
தமிழால் தலை நிமிர்வோம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
விரட்டுவோம் வறுமையை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
பயன் தரும் பயணங்கள் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
நீடிக்கும் வெற்றி ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
குற்ற உணர்வு ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
கற்பனைச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
எல்லை வீரர்கள் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
இனிக்கும் இளமை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
பணியில் சிறக்க... ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $1
ஒரு வழிப்போக்கனின் வாழ்க்கைப்பயணம் ஆசிரியர்: தமிழருவி மணியன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $10.75
புதிதாய்ப் பிறப்போம் சரித்திரம் ஆசிரியர்: பேராசிரியர்.முகமது அப்துல்காதர் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $5.25
புதிதாய்ப் பிறப்போம் சரித்திரம் படைப்போம் ஆசிரியர்: பேராசிரியர்.முகமது அப்துல்காதர் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $5.25
K.B முறையில் ஜாதக பலன் நிர்ணயம் பாகம் 1 ஆசிரியர்: தேவராஜ் A பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $4
தங்கத் தாமரை மலரே ஆசிரியர்: பத்மா கிரகதுரை பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $9.5
இது ஒரு காதல் மயக்கம் ஆசிரியர்: பத்மா கிரகதுரை பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $9.5
உன்னில் தொலைந்த நெஞ்சம் ஆசிரியர்: பத்மா கிரகதுரை பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $10.75
மயங்கினேன் மன்னன் இங்கே... ஆசிரியர்: பத்மா கிரகதுரை பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $8.75