கங்கை புத்தக நிலையம்

நல்ல திர்ப்பு ஆசிரியர்: பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $0.5
மௌனப்புயல் ஆசிரியர்: வாஸந்தி பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $2
தாவர உணவும் இயற்கை நல்வாழ்வும் ஆசிரியர்: வி வி வி ஆனந்தம் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $4
மனம் பிராத்தனை மந்திரம் ஆசிரியர்: எம்.எஸ். உதயமூர்த்தி பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $3.25
எண்ணங்கள் ஆசிரியர்: எம்.எஸ். உதயமூர்த்தி பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $3
ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரிதம் ஆசிரியர்: டாக்டர் த.உமாகாந்தன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $19.5
காரைக்காலில் நுண்கலைகள் ஆசிரியர்: சித்ரா கோபிநாத் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $6.5
சரித்திரச் சம்பவங்கள் ஆசிரியர்: வாண்டு மாமா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $3
கடல்களும் கண்டங்களும்... ஆசிரியர்: வாண்டு மாமா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $4.5
கானகத்தினுள்ளே மான்கள் ஆசிரியர்: வாண்டு மாமா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $2.25
யானைகள் ஆசிரியர்: வாண்டு மாமா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $1
ஆயிரம் எண்ணங்கள் உதயம் ஆசிரியர்: தாமரை மணாளன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $3
ஒரு நாள்... ஆசிரியர்: தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $2.75
நான் நானாக ஆசிரியர்: சிவசங்கரி பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $4.5
வேரில்லாத மரங்கள் ஆசிரியர்: சிவசங்கரி பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $3
மாவீரன் நெப்போலியன் ஆசிரியர்: அறிஞர் அண்ணா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $1.25
சரித்திர சம்பவங்கள் ஆசிரியர்: வாண்டு மாமா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $3
கடலோடிகள் ஆசிரியர்: வாண்டு மாமா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $1.5
எதிர்நீச்சல் ஆசிரியர்: கௌசிகன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $3
தகவல் புதையல் பாகம் - 2 ஆசிரியர்: வாண்டு மாமா பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $10.75