காலச்சுவடு பதிப்பகம்

பாரதியின் கருவூலம் ஆசிரியர்: ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
பாரதி: ‘விஜயா’ கட்டுரைகள் ஆசிரியர்: ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹450
உடைந்த குடை ஆசிரியர்: தாக் ஸுல்ஸ்தாத் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹375
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹425
கருக்கு ஆசிரியர்: பாமா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
பசித்த மானிடம் ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹325
திருடன் மணியன்பிள்ளை ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹690
சுந்தர ராமசாமி கவிதைகள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹275
அஜ்னபி ஆசிரியர்: மீரான் மைதீன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
மாதொருபாகன் ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
தாண்டவராயன் கதை ஆசிரியர்: பா. வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹1390
அர்ச்சுனன் தபசு (மாமல்லபுரத்தின் இமயச் சிற்பம்) ஆசிரியர்: சா. பாலுசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹500
கண்ணகி தொன்மம் ஆசிரியர்: சிலம்பு நா.செல்வராசு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹110
தமிழக ஓவியங்கள் ஒரு வரலாறு ஆசிரியர்: ஐ.ஜோப் தாமஸ் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹495
காக்கா கொத்திய காயம் ஆசிரியர்: உமாஜி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹350
சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை ஆசிரியர்: அம்பை பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
முதல் தனிமை ஆசிரியர்: ஜே.பி. சாணக்யா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹260
கூடுசாலை ஆசிரியர்: சி.சு.செல்லப்பா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹240