காலச்சுவடு பதிப்பகம்

வெக்கை ஆசிரியர்: பூமணி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
மரபும் புதுமையும் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹110
அறியப்படாத தமிழகம் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹425
இதுவே சனநாயகம் ! ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
தெய்வம் என்பதோர் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
மேற்கத்திய ஓவியங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹975
தொ.பரமசிவன் நேர்காணல்கள் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
நாளை மற்றுமொரு நாளே... ஆசிரியர்: ஜி. நாகராஜன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
தண்ணீர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
பஷீர் நாவல்கள் - முழுத் தொகுப்பு ஆசிரியர்: வைக்கம் முகம்மது பஷீர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹575
18 வது அட்சக்கோடு ஆசிரியர்: அசோகமித்திரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹250
வாராணசி ஆசிரியர்: பா. வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
வேள்வித் தீ ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
அஜ்னபி ஆசிரியர்: மீரான் மைதீன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
ஒரு வீடு பூட்டிக் கிடக்கிறது ஆசிரியர்: சுகுமாரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹325
குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹695
நளபாகம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹350
கிழவனும் கடலும் ஆசிரியர்: எர்னெஸ்ட் ஹெமிங்வே பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
காத்திருந்த கருப்பாயி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹40