காலச்சுவடு பதிப்பகம்

இலக்கியமும் திறனாய்வும் ஆசிரியர்: கலாநிதி க.கைலாசபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
இதய ஒலி ஆசிரியர்: டி.கே.சி. பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.75
தானுமானவள் ஆசிரியர்: சல்மா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
பறப்பன திரிவன சிரிப்பன ஆசிரியர்: ஜான் சுந்தர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $6
உயிர்த்த ஞாயிறு ஆசிரியர்: ஸர்மிளா ஸெய்யித் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12
மனதில் நிற்கும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $10.5
தேசம் சாதி சமயம் (அதிகாரத்தைப் புரிந்துகொள்ளல்) ஆசிரியர்: பெருந்தேவி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7
அகதியின் துயரம் ஆசிரியர்: வி.சூரியநாராயணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7
வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை ஆசிரியர்: அம்பை பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
அம்பிகாவும் எட்வர்ட் ஜென்னரும் ஆசிரியர்: சுரேஷ்குமார இந்திரஜித் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
பஷீர் கதைகள் ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $24.75
தேனொடு மீன் ஆசிரியர்: இசை பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
மாயம் ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
புதுவைப் புயலும் பாரதியும் ஆசிரியர்: ய. மணிகண்டன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
மாலை மலரும் நோய் ஆசிரியர்: இசை பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7
பெருமகிழ்வின் பேரவை ஆசிரியர்: அருந்ததி ராய் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $23.75
சாதியை அழித்தொழித்தல் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $19
கி.ரா.வின் கரிசல் பயணம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12