காலச்சுவடு பதிப்பகம்

ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள் ஆசிரியர்: ஞானக்கூத்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $38.5
ஐநூறு கோப்பை தட்டுகள் ஆசிரியர்: அசோகமித்திரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12
தோப்பில் முஹம்மது மீரான் சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: தோப்பில் முஹம்மது மீரான் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $32.25
விடம்பனம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $19.5
சுரா சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $36.5
முதல் தனிமை ஆசிரியர்: ஜே.பி. சாணக்யா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $11.25
பாரதி: ‘விஜயா’ கட்டுரைகள் ஆசிரியர்: ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $19.5
காலந்தோறும் பெண் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.25
சிவப்புத் தகரக் கூரை ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $9.75
பாத்துமாவின் ஆடு ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4.5
தேவதாஸ் ஆசிரியர்: புவனா நடராஜன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
மஹ்ஷர் பெருவெளி ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12
பால்யகால சகி ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4.5
தலைமுறைகள் ஆசிரியர்: நீல பத்மநாபன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $17
பள்ளிகொண்டபுரம் ஆசிரியர்: நீல பத்மநாபன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12.5
புனலும் மணலும் ஆசிரியர்: ஆ. மாதவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
குதிரை வேட்டை ஆசிரியர்: பெர் பெதர்சன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
குற்ற விசாரணை ஆசிரியர்: நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $10
என் பெயர் சிவப்பு ஆசிரியர்: ஜி. குப்புசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $29
வணக்கம் துயரமே ஆசிரியர்: பிரான்சுவாஸ் சகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5