காலச்சுவடு பதிப்பகம்

வீழ்ந்தவர்கள் ஆசிரியர்: லியா மில்ஸ் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹350
அந்த நேரத்து நதியில்...நாவல், சிறுகதை மீதொரு உரையாடல் ஆசிரியர்: க.வை.பழனிசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
ஒரு கூர்வாளின் நிழலில் ஆசிரியர்: தமிழினி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
குடியேற்றம் ஆசிரியர்: தோப்பில் முஹம்மது மீரான் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹275
பெருஞ்சூறை ஆசிரியர்: எழிலரசி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
விளிம்புநிலை மக்களின் போராட்டங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
விடியலை நோக்கி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
ஒற்றன் ஆசிரியர்: அசோகமித்திரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
சாயாவனம் ஆசிரியர்: சா.கந்தசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
பாரதியார் கவிநயம் ஆசிரியர்: ரா.அ. பத்மநாபன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
ஆளண்டாப் பட்சி ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹275
மரப்பசு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹290
சிறு புள் மனம் ஆசிரியர்: திருமாவளவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹375
புன்னகைக்கும் பிரபஞ்சம் ஆசிரியர்: செங்கதிர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
சேவல்களம் ஆசிரியர்: பாலகுமார் விஜயராமன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
பெண் டிரைவர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
தீ ஆசிரியர்: எஸ்.பொன்னுத்துரை பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹120
வீரப்பன் பிடியில் பதினான்கு நாட்கள் ஆசிரியர்: பாவண்ணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
அஞ்சு வண்ணம் தெரு ஆசிரியர்: தோப்பில் முஹம்மது மீரான் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹300