காலச்சுவடு பதிப்பகம்

நூறு கோடி நிறங்களில் வண்ணத்துப்பூசிகள் ஆசிரியர்: சைதன்யா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹60
நகரப் பாடகன் ஆசிரியர்: குமாரநந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
அமுதே மருந்து அற்றது போற்றி உணின் ஆசிரியர்: எல்.மகாதேவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹390
தமிழறிஞர்கள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹325
கவிதை நயம் ஆசிரியர்: கலாநிதி க.கைலாசபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
காட்டில் ஒரு மான் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
சாயாவனம் ஆசிரியர்: சா.கந்தசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
திலக மகரிஷி ஆசிரியர்: ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
கேள்விக்கு என்ன பதில்? ஆசிரியர்: தேனி கண்ணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
நிழலின் தனிமை ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
நகுலன் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் ஆசிரியர்: நகுலன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
துரத்தும் நிழல்களின் யுகம் ஆசிரியர்: சித்தாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹50
இரவு மிருகம் ஆசிரியர்: சுகிர்தராணி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹80
வீடென்ப . . . ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹160
பல்லக்குத் தூக்கிகள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹90
கனவுப் புத்தகம் ஆசிரியர்: ஜே.பி. சாணக்யா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
அக்கரைச் சீமையில் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
பெருமரங்கள் விழும்போது ஆசிரியர்: நிர்மால்யா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
ஒரு பாதையின் கதை ஆசிரியர்: குப்பிழான் ஐ. சண்முகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹95
வெட்டுக்கிளிகளை உற்றுக் கேட்டல் இன அழிப்பு, மறுப்பு, கொண்டாட்டம் ஆசிரியர்: மணி வேலுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140