காலச்சுவடு பதிப்பகம்

பேட்டை ஆசிரியர்: தமிழ்ப்பிரபா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹390
மஞ்சள் மகிமை ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
வேள்வித் தீ ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
மாதொருபாகன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
மோகமுள் ஆசிரியர்: தி. ஜானகிராமன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹690
குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹695
நளபாகம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹350
மாதொருபாகன் ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
தனிமையின் நூறு ஆண்டுகள் ஆசிரியர்: காப்ரியேல் கார்சியா மார்க்கேஸ் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹450
வாரணாசி ஆசிரியர்: பா. தேவேந்திர பூபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
கொற்கை ஆசிரியர்: ஜோ டி குருஸ் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹1000
தோட்டியின் மகன் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹195
அம்மா வந்தாள் ஆசிரியர்: தி. ஜானகிராமன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹240
காத்திருந்த கருப்பாயி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹40
கோவில் நிலம் சாதி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
கழிமுகம் ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
தோன்றாத் துணை ஆசிரியர்: பெருமாள்முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
கருக்கு ஆசிரியர்: பாமா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
அர்ச்சுனன் தபசு (மாமல்லபுரத்தின் இமயச் சிற்பம்) ஆசிரியர்: சா. பாலுசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹500