காலச்சுவடு பதிப்பகம்

பௌத்த வாழ்க்கைமுறையும் சடங்குகளும் ஆசிரியர்: ஓ.ரா.ந.கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $10.75
கடவுளின் நண்பர்கள் ஆசிரியர்: கோகுலக்கண்ணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
உம்மத் ஆசிரியர்: ஸர்மிளா ஸெய்யித் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $16.75
சின்ன அரயத்தி ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
கொல்வதெழுதுதல் 90 ஆசிரியர்: ஆர்.எம்.நெளஸாத் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $6.5
கசகறணம் ஆசிரியர்: விமல் குழந்தைவேலு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12
பயணக் கதை ஆசிரியர்: யுவன் சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12.5
நினைவுதிர் காலம் ஆசிரியர்: யுவன் சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $10
மூன்றாம் சிலுவை ஆசிரியர்: உமா வரதராஜன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
அழியா முத்திரை ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12
பிறப்பு ஆசிரியர்: நஞ்சுண்டன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4.5
ஜீவனாம்சம் ஆசிரியர்: சி.சு. செல்லப்பா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $6
அவரவர் கைமணல் ஆசிரியர்: ஆனந்த் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
தற்கொலைக்குப் பறக்கும் பனித்துளி ஆசிரியர்: கீதா சுகுமாரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
பெருநிலம் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $3
யாரும் வராதபோது ஆசிரியர்: இலா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
இவையும் இன்ன பிறவும் ஆசிரியர்: அழகு நிலா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4.5
ஒரு பெருந்துயரமும் இலையுதிர்காலமும் ஆசிரியர்: கு.றஜீபன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $2.75
நீள் தினம் ஆசிரியர்: பூமா ஈஸ்வரமூர்த்தி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $2.75
காற்றில் கரையும் கணினி ஆசிரியர்: க.வை.பழனிசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $3