காலச்சுவடு பதிப்பகம்

அறியப்படாத தமிழகம் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
மரபும் புதுமையும் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹110
வெக்கை ஆசிரியர்: பூமணி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
வாடிவாசல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹425
இதுவே சனநாயகம் ! ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
தெய்வம் என்பதோர் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
நாளை மற்றுமொரு நாளே... ஆசிரியர்: ஜி. நாகராஜன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
மேற்கத்திய ஓவியங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹975
பூனாச்சி அல்லது ஒரு வெள்ளாட்டின் கதை ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
தொ.பரமசிவன் நேர்காணல்கள் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
தண்ணீர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
கிழவனும் கடலும் ஆசிரியர்: எர்னெஸ்ட் ஹெமிங்வே பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
ஒரு வீடு பூட்டிக் கிடக்கிறது ஆசிரியர்: சுகுமாரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹325
பஷீர் நாவல்கள் - முழுத் தொகுப்பு ஆசிரியர்: வைக்கம் முகம்மது பஷீர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹575
கோபல்ல கிராமம் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
வாராணசி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
18 வது அட்சக்கோடு ஆசிரியர்: அசோகமித்திரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹250
அஜ்னபி ஆசிரியர்: மீரான் மைதீன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
சாதியை அழித்தொழித்தல் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹440