கலைஞன் பதிப்பகம்

பாலை நானூறு ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $1
சமயம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $3
மொழி எனது எதிரி ஆசிரியர்: லீனா மணிமேகலை பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $5
என் வீட்டுப் பூக்கள் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $3
அகால மனதின் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $4
காணாமல் போனது ஆசிரியர்: மோகனன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $3.25
சுருதி பேதங்கள் ஆசிரியர்: வாஸந்தி பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $4
சரஸ்வதி களஞ்சியம் ஆசிரியர்: விஜயபாஸ்கரன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $15
என் பார்வையில் கவிதைகள் ஆசிரியர்: வெங்கட் சாமிநாதன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $5.5
என் பார்வையில்-சில கதைகளும் சில நாவல்களும் ஆசிரியர்: வெங்கட் சாமிநாதன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $9.5
ஆர்.எம்.வி.ஒரு தொண்டர் ஆசிரியர்: எஸ்.புனிதவல்லி பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $17.25
மெஹந்தி டிசைன்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $1
ஹோமியோபதி மருந்துகளும் பயன்களும் -2 ஆசிரியர்: கெ.ஆறுமுகம் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $4.5
அறிஞர் நா.மம்மது ஆசிரியர்: ஆ.ஷைலா ஹெலின் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $4
கற்பனைச் சங்கிலிகள் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $3
தோப்பில் முகமது மீரான் கதைகள்-2 ஆசிரியர்: தோப்பில் முகமது மீரான் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $5.25
நிம்மதி ஆசிரியர்: கி.மஞ்சுளா பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $7.75
கடவுள் இருக்கிறாரா ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $1.75
வித்தியாசமான காலம் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $1.5
கால சர்பம் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $4.75