ரேவதி அசோக்

பூவே உன்னை நேசித்தேன்
₹110
என்றும் உன் நினைவுகளுடன்
₹120
என்னை நெருங்காதே...!
₹220
ஈரேழு ஜென்மமும் உன்னோடுதான்...
₹120
உன்னை நினைத்து உயிர் கரையுதே...
₹250
நெஞ்சில் வாழும் உயிர் தீயே!
₹340
கலையாத மௌனங்கள்
₹340
என் இதயம் தொட்ட வானவில்
₹180
எங்கே எனது கவிதை...
₹150
நீ எந்தன் சொர்க்கம் பெண்ணே
₹140
விழிகள் தீண்டிய கனவு நீ!
₹120
பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் புரியுமோ...?
₹210
காதல் வாசம் தந்தவளே..!
₹220
மனம் முந்தியதோ... விழி முந்தியதோ...!
₹260
மின்னலை மேய்க்கும் மானே
₹120
நெஞ்சில் மாமழை...
₹310
உன் காதலால் உயிர் கொடு!
₹230
நினைவில் உலவும் நிழல் மேகம்!
₹140
உன் அன்பன்றி வேறேதடி?
₹360
உன்னோடு நானும் என்னோடு நீயும்!
₹260