ரேவதி அசோக்

உன்னை நினைத்து உயிர் கரையுதே...
₹250 $10.75 (5% OFF)
சொல்லத் துடிக்குது மனசு...!
₹300 $13 (5% OFF)
என்னுள்ளே பூங்காற்றாய்...
₹200 $8.75 (5% OFF)
ஈரேழு ஜென்மமும் உன்னோடுதான்...
₹120 $5.25 (5% OFF)
பூவே உன்னை நேசித்தேன்
₹110 $4.75 (5% OFF)
என்றும் உன் நினைவுகளுடன்
₹120 $5.25 (5% OFF)
விழிகள் தீண்டிய கனவு நீ!
₹120 $5.25 (5% OFF)
நீ எந்தன் சொர்க்கம் பெண்ணே
₹140 $6 (5% OFF)
எங்கே எனது கவிதை...
₹150 $6.5 (5% OFF)
மின்னலை மேய்க்கும் மானே
₹120 $5.25 (5% OFF)
என் இதயம் தொட்ட வானவில்
₹180 $7.75 (5% OFF)
கலையாத மௌனங்கள்
₹340 $14.75 (5% OFF)
உன்னோடு நானும் என்னோடு நீயும்!
₹260 $11.25 (5% OFF)
நெஞ்சில் வாழும் உயிர் தீயே!
₹340 $14.75 (5% OFF)
உன் அன்பன்றி வேறேதடி?
₹360 $15.5 (5% OFF)
அக்ஷயா தீர்க்க சுமங்கலி - நேசிக்க உன் நினைவுகளை கொடு...
₹25 $1 (5% OFF)
உயிரோடு உணர்வாக வந்தாயே...
₹25 $1 (5% OFF)
நினைவில் உலவும் நிழல் மேகம்!
₹140 $6 (5% OFF)
மௌனமே கவிதையாக
₹25 $1 (5% OFF)
மனம் முந்தியதோ... விழி முந்தியதோ...!
₹260 $11.25 (5% OFF)