ரேவதி அசோக்

பூவே உன்னை நேசித்தேன்
$4.75
என்றும் உன் நினைவுகளுடன்
$5.25
என்னை நெருங்காதே...!
$9.5
ஈரேழு ஜென்மமும் உன்னோடுதான்...
$5.25
உன்னை நினைத்து உயிர் கரையுதே...
$10.75
நெஞ்சில் வாழும் உயிர் தீயே!
$14.75
கலையாத மௌனங்கள்
$14.75
என் இதயம் தொட்ட வானவில்
$7.75
எங்கே எனது கவிதை...
$6.5
நீ எந்தன் சொர்க்கம் பெண்ணே
$6
விழிகள் தீண்டிய கனவு நீ!
$5.25
பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் புரியுமோ...?
$9
காதல் வாசம் தந்தவளே..!
$9.5
மனம் முந்தியதோ... விழி முந்தியதோ...!
$11.25
மின்னலை மேய்க்கும் மானே
$5.25
நெஞ்சில் மாமழை...
$13.5
உன் காதலால் உயிர் கொடு!
$10
நினைவில் உலவும் நிழல் மேகம்!
$6
உன் அன்பன்றி வேறேதடி?
$15.5
உன்னோடு நானும் என்னோடு நீயும்!
$11.25