லேனா தமிழ்வாணன்

லேனா தமிழ்வாணனின் ஒரு பக்கக் கட்டுரைகள் பாகம்-14 ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹0
லேனா தமிழ்வாணனின் ஒரு பக்கக் கட்டுரைகள் பாகம்-5 ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹0
ஒரு குரல் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹5
மனிதர்கள் இல்லாத தீவு ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹5
கண்ணில் கலந்த கண்ணே! ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹6
சுவரில் தெரிந்த நிழல் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹6
சீன ஒற்றர்கள் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹7
இருண்ட வீடு ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹7
புரூச் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹7
ஒற்றைக் கண் மனிதன் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹8
உயிலும் உயிரும் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹8
சிறைக்கு வெளியே ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹8
நடு விரல் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹9
இரவு மணி இரண்டு ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹9
கடலில் கண்டெடுத்த புதையல் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹9
கண் இமையில் மறைந்த கனவுகள் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹12
பாலைவனத்தில் பத்து நாட்கள் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹15
மாணவ மாணவிகளுக்கான நேர நிர்வாகம் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹15
சங்கர்லால் துப்பறியும் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: ஜீயே பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹15
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் வாழ்வும் வாக்கும் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹16