லேனா தமிழ்வாணன்

சங்கர்லால் துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-1 ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹430
சங்கர்லால் துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம் 2 ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹450
சங்கர்லால் துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம்-6 ஆசிரியர்: தமிழ்வாணன்லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹350
கண் இமையில் மறைந்த கனவுகள் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹12
புலித்தேவன் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹60
லேனா தமிழ்வாணனின் 1000 ஒருபக்கக் கட்டுரைகள் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹1000
தூய தமிழில் பேசுவோம் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹50
பிழையில்லாமல் தமிழ் எழுதுவது எப்படி? ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹70
வீணை வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹160
கன்னி நீ ஒரு கனி ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹24
கைக்கூடைப் பந்தாட்டம் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹50
மணிமேகலைத் தமிழ் - தமிழ் - அகராதி ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹300
நேரம் நல்ல நேரம் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹70
நேர நிர்வாகக் கலைக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹450
பெரிய பட்ஜெட் வீடுகளுக்கான அழகான பிளான்கள் பாகம்-1 ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹100
மகாபாரதம் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹480
கராத்தே கற்றுக் கொள்ளுங்கள் பாகம் -1 ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹80
மேஜிக் செய்வது எப்படி? ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹55
ஆங்கிலத்தில் நாம் செய்யும் தவறுகளும் அவற்றைத் தவிர்க்கும் முறைகளும் ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹65
ஜெய் அம்பேத்கார்! ஆசிரியர்: லேனா தமிழ்வாணன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹100