குன்றில் குமார்

சென்னப்பட்டின வரலாறு ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹275
சிரி,சிந்தி...பீர்பால் கதைகள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹100
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் வரலாறும் சிறப்பும் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹20
மதுரை போற்றும் மாவீரன் மதுரை வீரன் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹20
புட்டப்பர்த்தியின் புனிதர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹40
அதிர வைக்கும் அகோரிகள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹170
கருணைக் கடல் ஸ்ரீ ஷீரடி சாயிபாபா (சத்சரிதம்) ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹280
கணிதச் சிகரம் ராமானுஜர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
பெண்களே! சுயதொழிலில் சாதிக்கலாம் வாங்க! ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
அதிர வைக்கும் மர்மங்கள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹180
வெற்றியைக் குவி ! வீறுநடை போடு ! ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
வெற்றி - விரட்டிப்பிடி ! ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
பாரதக் குடியரசுத் தலைவர்கள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹90
மரியாதை ராமன் கதைகள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹75
இடி அமீன் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹60
உலகப்போர்களும் அமைதிச் சிதைவுகளும் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹70
ஷீரடியும் சீடர்களும் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹55
ஆச்சி மனோரமா ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹215
பிரபஞ்ச இரகசியங்கள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹210
ஜல்லிக்கட்டு (பாழ்படும் பாரம்பரியங்கள்) ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹165