குன்றில் குமார்

புட்டப்பர்த்தியின் புனிதர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹40
ஆச்சி மனோரமா ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹200
மதுரை போற்றும் மாவீரன் மதுரை வீரன் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹20
கருணைக் கடல் ஸ்ரீ ஷீரடி சாயிபாபா (சத்சரிதம்) ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹280
கணிதச் சிகரம் ராமானுஜர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
குழந்தைகளுக்கு அறிவூட்டும் இராயர் அப்பாஜி கதைகள் - 1 ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹20
அக்பர் - பீர்பால் கதைகள் - 1 ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹20
அக்பர் - பீர்பால் கதைகள் - 2 ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹20
கோயிலுக்குப் போறீங்களா? ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹90
அதிர வைக்கும் அகோரிகள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹170
பாரதக் குடியரசுத் தலைவர்கள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹90
தமிழும் ஈழமும் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹60
ஆச்சி மனோரமா ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹215
மாவீரர் பூலித்தேவர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹95
ஆதிசங்கரர் முதல் மஹாபெரியவா வரை ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹125
சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹150
பெண் பித்தன் கலீக்யுலா ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹70
திகைக்க வைக்கும் தீர்க்கதரிசி நாஸ்ட்ரடாமஸ் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹150
விடைதெரிந்த மர்மங்கள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹190
விடை தெரிந்த மர்மங்கள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹200