சுதா ரவி

நிறம் மாறாத பூக்கள் ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் ₹0
உலகெல்லாம் உறவே!! ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
சொல்லத்துடிக்கும் மனசு ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
முகவரியை தொலைத்த முகங்கள் ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
அல்டாப்பு அழகுராஜா ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
வால்டர் வெற்றிவேல் ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
சொந்தமடி நீ எனக்கு ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
வேடதாரி ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
அலைபாயும் நெஞ்சங்கள் ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: சிறகுகள் பதிப்பகம் ₹150
உனை நீங்கியே உயிர் கரைகிறேனே ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: சுபம் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹160
நெருப்பில் பூத்த மலர்! ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: சிறகுகள் பதிப்பகம் ₹160
சந்திரபவனம் ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பதிப்பகம் ₹160
தரை தொடாத மழைத்துளிகள்... ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: சுபம் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹170
வாழ்வே நீதானடி ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பதிப்பகம் ₹170
அக்னிப் பரீட்சை ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: சிறகுகள் பதிப்பகம் ₹180
சதுரங்க வேட்டை ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பதிப்பகம் ₹180
சம்சாரம் என்பது வீணை ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: சிறகுகள் பதிப்பகம் ₹190
உறவாடும் உள்ளங்கள் ஆசிரியர்: சுதா ரவி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பதிப்பகம் ₹230