தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன்

கடவுளைத் தேடாதீர்கள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $6
நினைத்தால் நிம்மதி ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $4.5
நினைத்தால் நிம்மதி ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $5.75
இன்று ஒரு தகவல் பாகம் - 2 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $38.75
இன்று ஒரு தகவல் பாகம் - 1 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $33
தென்கச்சி வழங்கும் நீதிக்கதைகள் - 3 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $3
தென்கச்சி வழங்கும் நீதிக்கதைகள் - 2 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $2.75
சிரிப்போம் சிந்திப்போம் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $3
தகவல் களஞ்சியம் (பாகம் 2) ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $4.75
வாரம் ஒரு தகவல் (தொகுதி 3) ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $2.75
உள்ளமே உலகம் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $3
தென்கச்சியின் 100 சுவையான தகவல்கள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $11.25
இந்த நாள் இனிய நாள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $5.25
தென்கச்சி வழங்கும் நீதிக் கதைகள் தொகுதி 1 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $3.25
சிறகை விரிப்போம் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் $7.75
சிந்தனை விருந்து ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $3
இன்று ஒரு தகவல் பாகம் 1&2 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: முத்துநாடு பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடு $71.75
அய்யாசாமியின் அனுபவங்கள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $3.25
தகவல் கேளுங்கள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $4