தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன்

தென்கச்சி வழங்கும் நீதிக் கதைகள் தொகுதி 1 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $3.25
தகவல் சுரங்கம் -2 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
தென்கச்சியின் 100 சுவையான தகவல்கள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $11.25
நினைத்தால் நிம்மதி ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $4.5
சிந்தனை விருந்து ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $3
உள்ளமே உலகம் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $3
வாரம் ஒரு தகவல் (தொகுதி 3) ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $2.75
தகவல் களஞ்சியம் (பாகம் 2) ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $4.75
சிரிப்போம் சிந்திப்போம் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் $3
தகவல்கள் 42 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
தகவல்கள் 43 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
தகவல்கள் 44 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
வானொலிக் தகவல்கள் - 1 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $4.75
வானொலிக் தகவல்கள் - 2 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
வானொலிக் தகவல்கள் - 3 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
வானொலிக் தகவல்கள் - 4 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
வானொலிக் தகவல்கள் - 5 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
தகவல் சுரங்கம் -1 ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
தகவல் கேளுங்கள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $4
அய்யாசாமியின் அனுபவங்கள் ஆசிரியர்: தென்கச்சி கோ சுவாமிநாதன் பதிப்பகம்: கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் $3.25