அஜயன் பாலா

செம்மொழிச் சிற்பிகள் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: ஆப்ரா மீடியா நெட்வொர்க்ஸ் $51.5
தமிழ் சினிமா வரலாறு பாகம் - 1 (1916-1947) ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $25.75
உலக சினிமா வரலாறு 3 - நவீன யுகம் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $13
உலக சினிமா வரலாறு பாகம் 2 ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $11.25
மார்லன் பிராண்டோ ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $10.75
உலக சினிமா வரலாறு பாகம் 1 ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $7
கூட்ஸ் வண்டியின் கடைசிப் பெட்டி ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $6.5
உலக சினிமா வரலாறு ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $5.75
சே குவாரா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $5.75
பெரியார் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $5.75
அம்பேத்கர் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $5.5
அஜயன்பாலா சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: $5.25
சுமார் எழுத்தாளனும் சூப்பர் ஸ்டாரும் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $5.25
சிறுவர் சினிமா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $5.25
தி பேட்டில் ஆஃப் அல்ஜியர்ஸ் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: $4.5
நாயகன் வான் கோ ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $4.5
அன்னை தெரசா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $3
பை சைக்கிள் தீவ்ஸ் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $3
தியான யாத்திரை ஈஷாவுடன் இமாலயா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $3