ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம்

2020 ஆண்டுக்கு அப்பால் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நமது நம்பிக்கை $7.75
இந்தியா 2020 மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $6.5
வாழ நினைப்போம் வாழ்வோம் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75
அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $4.75
எழுச்சியூட்டும் எண்ணங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $4.5
அக்னிச் சிறகுகள் மாணவர் பதிப்பு ஆசிரியர்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் $5.75