யூமா வாசுகி

ஒரு குமிழியின் கதை ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹10
ஆண்பிள்ளை யார் ? பெண்பிள்ளை யார் ? ஆசிரியர்: கமலாபாஸின் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹15
பூக்கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹20
பூமியில் தனிமைக்கென்று ஓர் இடம் இல்லை ஆசிரியர்: துவாமிஷ் பதிப்பகம்: பூவுலகின் நண்பர்கள் ₹20
கூடங்குளம் திட்டத்தைப் புறக்கணிப்போம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பூவுலகின் நண்பர்கள் ₹20
ஒரு நாயின் கதை ஆசிரியர்: பிரேம் சந்த் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹30
மின்மினிக் காடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹30
டேபிள் டென்னிஸ் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: நல்ல நிலம் பதிப்பகம் ₹30
அமுதபருவம் வலம்பரியாய் அணைந்ததொரு சங்கு ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹30
சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹40
கடல் கடந்த பல்லு ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹40
பூமிக்கு வந்த விருந்தினர்கள் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹40
என் தந்தையின் வீட்டை சந்தையிடமாக்காதீர்! ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹40
நினைவுக் குறிப்புகள் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹45
நாபாம் சிறுமி ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹45
ஒற்றைக் கால் நண்டு ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹50
பெரிய மரமும் சிறிய புல்லும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹50
குட்டி இளவரசன் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹50
எடிசனைப் பற்றிய சின்னஞ்சிறு கதைகள் ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: அறிவியல் வெளியீடு ₹50
சிம்புவின் உலகம் ஆசிரியர்: சி.ஆர்.தாஸ் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹60