யூமா வாசுகி

ஒரு குமிழியின் கதை
₹10
ஆண்பிள்ளை யார் ? பெண்பிள்ளை யார் ?
₹15
பூக்கதைகள்
₹20
பூமியில் தனிமைக்கென்று ஓர் இடம் இல்லை
₹20
கூடங்குளம் திட்டத்தைப் புறக்கணிப்போம்
₹20
ஒரு நாயின் கதை
₹30
மின்மினிக் காடு
₹30
டேபிள் டென்னிஸ்
₹30
அமுதபருவம் வலம்பரியாய் அணைந்ததொரு சங்கு
₹30
சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும்
₹40
கடல் கடந்த பல்லு
₹40
பூமிக்கு வந்த விருந்தினர்கள்
₹40
என் தந்தையின் வீட்டை சந்தையிடமாக்காதீர்!
₹40
நினைவுக் குறிப்புகள்
₹45
நாபாம் சிறுமி
₹45
ஒற்றைக் கால் நண்டு
₹50
பெரிய மரமும் சிறிய புல்லும்
₹50
குட்டி இளவரசன்
₹50
எடிசனைப் பற்றிய சின்னஞ்சிறு கதைகள்
₹50
சிம்புவின் உலகம்
₹60