க.நா.சுப்ரமண்யம்

விமர்சனக்கலை ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: புதுப்புனல் பதிப்பகம் ₹110
அவரவர் பாடு ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹110
விமரிசனக் கலை ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: புதுப்புனல் பதிப்பகம் ₹110
ஜார்ஜ் ஆர்வெலின் விலங்கு பண்ணை ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹120
பசி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் ₹120
விலங்குப் பண்ணை ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் ஆர்வெல் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹125
மதகுரு (பாகம் 2) ஆசிரியர்: செல்மா லாகர்லெவ் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹125
விலங்குப் பண்ணை ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் ஆர்வெல் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹130
நிலவளம் 1 ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: ஐந்திணைப் பதிப்பகம் ₹135
ஒருநாள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹140
பசி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹140
கோதை சிரித்தாள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹140
நட்ஹம்சனின் பசி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹140
சர்மாவின் உயில் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹150
ஒரு நாள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹150
ஒரு நாள் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹150
அசுரகணம் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் ₹150
ஆந்த்ரே ழீடுவின் குறுகிய வழி ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் ₹155
பசி ஆசிரியர்: நட் ஹாம்சன் பதிப்பகம்: We Can Shopping ₹155
பொய்த்தேவு ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் ₹160