கரிசல் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹225
வகுப்புவாத வரலாறும் இராமரின் அயோத்தியும் ஆசிரியர்: ஆர்.எஸ்.சர்மா பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹25
ஜீவாவின் பன்முகம் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹150
தமிழ் நாவல்கள் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹220
Napoleon ஆசிரியர்: Emil Ludwig பதிப்பகம்: ஜெய்கோ ₹350
காக்கியின் கதிர்வீச்சு ஆசிரியர்: பெ. மாடசாமி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹140
கல்வித் துறையிலிருந்து விடைபெறுகிறேன் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹250
வடிவேலர் சதகம் ஆசிரியர்: முனைவர் ப.நீலா பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹120
சுடர்கள் ஏற்றும் சுடர் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹160
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் தமிழகத்தின் ஆன்மீக வழிகாட்டி ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹70
புதிய தரிசனங்கள் (மூன்று பாகங்கள்) ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹1200
சாதி ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹120
புதிய தரிசனங்கள் தொகுதி 1-3 ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹395
மறுபக்கம் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹395
காக்கியின் டைரி ஆசிரியர்: பெ. மாடசாமி பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹200
ரகுநாதன் இலக்கிய தடம் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: ₹125
ப.ஜீவானந்தம் நூல் திரட்டு ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: சாகித்திய அகாதெமி ₹130
தமிழகத்தின் ஆன்மீக வழிகாட்டி ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: ₹70
தொ.மு.சி.இலக்கியத் தடம் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹125
ஜீவாவின் சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: பொன்னீலன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹110