நேசம் பதிப்பகம்

காக்கியின் டைரி ஆசிரியர்: பெ. மாடசாமி பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹200
வாழ்க்கை ஒரு தொடர் ஓட்டம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹175
மாற்றி யோசிக்க சில ஆலோசனைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹150
நீங்களும் சிகரம் தொடலாம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹140
நீங்களும் வாகை சூடலாம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹125
காமராஜன் காயகல்பம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹125
நம்பிக்கை முனையம் பாகம் -1 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹120
நம்பிக்கை முனையம் பாகம் -3 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹120
நம்பிக்கை முனையம் பாகம் -2 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹110
அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹100
காந்திய தாயத்து ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹90
சுவையான சைவ சமையல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹90
உலகம் புகழும் தத்துவ மேதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹80
சுவையான சைவ அசைவ சமையல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹75
மனமே விழித்திரு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹75
இளைய தலைமுறைக்கு இனிய பொன் மொழிகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹70
மகிழ்கியே வாழ்க்கை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹60
மாணவர்களுக்கான நன்னெறி கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹60
திருக்குறள் - தெளிவுரை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹50
பெரியார் அண்ணா கலைஞர் சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹50