விடியல் பதிப்பகம்

இந்திய சூழ்நிலையில் புவி வெப்பமடைதல்(ஓர் அறிமுகக் கண்ணோட்டம்) ஆசிரியர்: நாக்ராஜ் ஆத்வே பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹45
ஒரு பொருளாதார அடியாளின் வாக்குமூலம் ஆசிரியர்: ஜான் பெர்க்கின்ஸ் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹225
ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் மார்க்சியம் ஆசிரியர்: எஸ்.வி.ராஜதுரைவ.கீதா பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹140
கார்ல் மார்க்ஸ்: எளிய அறிமுகம் சித்திரக்கதை வடிவில் ஆசிரியர்: ரியுஸ் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹200
இந்தியா ஒரு வல்லரசு: வேடிக்கையான கனவு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹70
நக்சல்பாரி முன்பும் பின்பும் ஆசிரியர்: சுனிதிகுமார் கோஷ் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹350
போர் உலா ஆசிரியர்: மலரவன் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹60
விசித்திரத் தோட்டங்கள் ஆசிரியர்: மிஷேல் க்விந்த் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹25
புயல் பறவை ஆசிரியர்: மலரவன் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹125
ஏகாதிபதித்தியத்தின் கிடுக்கிப்பிடியில் இந்திய விவசாயம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹135
அமெரிக்கா: ஜனநாயக மோசடியும் வங்கிகளின் ஆசிரியர்: ரிச்சர்ட் பேக்கர் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹40
பெரியார்: ஆகஸ்ட் 15 ஆசிரியர்: எஸ்.வி.ராஜதுரை பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹450
நீண்ட புரட்சி ஆசிரியர்: எட்கர் ஸ்நோ பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹175
சர் சையது அகமது கான் வாழ்க்கை வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் எஸ். சாந்தினி பீ பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹75
போர்க்குதிரை ஆசிரியர்: லாரி மேக்மர்த்ரி பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹60
இனி எனது நாட்களே வரும் ஆசிரியர்: நிலாந்தன் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹70
மார்க்சியத்தின் அடித்தளம் உழைப்பு - பண்டம் ஆசிரியர்: புலவர் ஆதி பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹30
கொங்கு நாடு (கி.பி. 1400 வரை) ஆசிரியர்: வீ. மாணிக்கம் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹420
கிளி நின்ற சாலை ஆசிரியர்: செந்தமிழினியன் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹150