விடியல் பதிப்பகம்

இந்திய சூழ்நிலையில் புவி வெப்பமடைதல்(ஓர் அறிமுகக் கண்ணோட்டம்)
₹45 ₹43 (5% OFF)
ஒரு பொருளாதார அடியாளின் வாக்குமூலம்
₹225 ₹214 (5% OFF)
ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் மார்க்சியம்
₹140 ₹133 (5% OFF)
கார்ல் மார்க்ஸ்: எளிய அறிமுகம் சித்திரக்கதை வடிவில்
₹200 ₹190 (5% OFF)
இந்தியா ஒரு வல்லரசு: வேடிக்கையான கனவு
₹70 ₹67 (5% OFF)
நக்சல்பாரி முன்பும் பின்பும்
₹350 ₹333 (5% OFF)
போர் உலா
₹60 ₹57 (5% OFF)
விசித்திரத் தோட்டங்கள்
₹25 ₹24 (5% OFF)
புயல் பறவை
₹125 ₹119 (5% OFF)
ஏகாதிபதித்தியத்தின் கிடுக்கிப்பிடியில் இந்திய விவசாயம்
₹135 ₹129 (5% OFF)
அமெரிக்கா: ஜனநாயக மோசடியும் வங்கிகளின்
₹40 ₹38 (5% OFF)
பெரியார்: ஆகஸ்ட் 15
₹450 ₹428 (5% OFF)
நீண்ட புரட்சி
₹175 ₹167 (5% OFF)
சர் சையது அகமது கான் வாழ்க்கை வரலாறு
₹75 ₹72 (5% OFF)
போர்க்குதிரை
₹60 ₹57 (5% OFF)
இனி எனது நாட்களே வரும்
₹70 ₹67 (5% OFF)
மார்க்சியத்தின் அடித்தளம் உழைப்பு - பண்டம்
₹30 ₹29 (5% OFF)
கொங்கு நாடு (கி.பி. 1400 வரை)
₹420 ₹399 (5% OFF)
கிளி நின்ற சாலை
₹150 ₹143 (5% OFF)