விஜயா பதிப்பகம்

உணவில்லாமல் வாழும் கலை யோக முறை ஆசிரியர்: எஸ்.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹220
விடியல் ஆசிரியர்: கல்பனா சுரேன் (சக்தி) பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
மகிழ்ச்சி அமைதி ஆசிரியர்: Jc.S.M.பன்னிர்செல்வம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
ஜோதிடமும் நடைமுறை வாழ்க்கையும் ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹90
லக்கினங்களில் கிரகங்கள்- ராகுவின் புதிர்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹160
மிதவை ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
ஏற்றுமதியில் சந்தேகங்களா? (பாகம் 1) ஆசிரியர்: சேதுராமன் சாத்தப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹95
ஏற்றுமதிக்கு உதவும் இணையதளங்கள் ஆசிரியர்: சேதுராமன் சாத்தப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
வெற்றிகரமான ஏற்றுமதியாளராவது எப்படி? ஆசிரியர்: சேதுராமன் சாத்தப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
ஜோதிட ஆராய்ச்சித் திரட்டு ( முதல் பகுதி ) ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
லக்கினங்களில் ( புதன் ) ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
சைவ பேலியோ டயட் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹170
தேக சித்தியும் யோக சித்தியும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
ஜாதகத்தில் நோய்கள் அறியும் முறை ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹250
கீதாசாரம் ஆசிரியர்: தா.சாமப்பா பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
கணினியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: ஆர்.வி.பதி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
பாடுக பாட்டே ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹150
அகஸ்தியர் அருளிய துறையறி விளக்கம் ஆசிரியர்: அனுப்பப்பட்டி ப.சு.மணியன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹20
தலைமைப் பண்புகள் ஆசிரியர்: கே.ஜெகதீசன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹80
யோக வேதம் ஆசிரியர்: கி.வெங்கட்ராமன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹400