விஜயா பதிப்பகம்

பாடுக பாட்டே
₹150 ₹135 (10% OFF)
மேலே உயரே உச்சியிலே
₹250
வெற்றிச் சிகரம் தொடு
₹100 ₹90 (10% OFF)
தியான மீன்களின் கொடுவாள் மீசை
₹100 ₹90 (10% OFF)
வெல்ல நினைத்தால் வெல்லலாம்
₹300 ₹270 (10% OFF)
விண்ணுள் நான்
₹150 ₹135 (10% OFF)
ஆதியூர் அவதானி சரிதம்
₹300
ஞான கானம்
₹200 ₹180 (10% OFF)
மனிதன் மாறிவிட்டான்
₹200 ₹180 (10% OFF)
எப்போதும் இன்புற்றிருக்க
₹150
புத்தகம்
₹130 ₹117 (10% OFF)
கிண்ணத்தில் நிலாச்சோறு
₹120 ₹108 (10% OFF)
உன்னோடு ஒரு நிமிஷம்
₹140
தென்கிழக்குத் தென்றல்
₹360
நாமார்க்கும் குடியல்லோம்
₹160 ₹144 (10% OFF)
வைகை மீன்கள்
₹120
தெரிந்ததும் தெரியாததும்
₹165
இனிய இறையன்பு
₹250 ₹225 (10% OFF)
உனக்குள் ஒரு தலைவன்
₹80 ₹72 (10% OFF)
ஹிட்லர்
₹150 ₹135 (10% OFF)