விஜயா பதிப்பகம்

விடியல்
₹70
மகிழ்ச்சி அமைதி
₹70
மிதவை
₹100 ₹95 (5% OFF)
ஏற்றுமதியில் சந்தேகங்களா? (பாகம் 1)
₹95
ஏற்றுமதிக்கு உதவும் இணையதளங்கள்
₹60
வெற்றிகரமான ஏற்றுமதியாளராவது எப்படி?
₹110 ₹88 (20% OFF)
சைவ பேலியோ டயட்
₹170 ₹136 (20% OFF)
ஜோதிட ஆராய்ச்சித் திரட்டு 3
₹160 ₹156 (3% OFF)
கீதாசாரம்
₹30
கணினியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
₹60
பாடுக பாட்டே
₹150 ₹135 (10% OFF)
உணவில்லாமல் வாழும் கலை யோக முறை
₹180 ₹175 (3% OFF)
அம்மை வடுமுகத்து ஒரு நாடோடி ஆத்மாவின் நினைவுக் குறிப்புகள்
₹145 ₹124 (15% OFF)
தலைமைப் பண்புகள்
₹80
யோக வேதம்
₹400 ₹388 (3% OFF)
நாஞ்சில் நாடன் நேர்காணல்கள்
₹220 ₹198 (10% OFF)
ஒரே கல்லில் 13 மாங்காய்
₹120 ₹102 (15% OFF)
நவம்
₹150 ₹120 (20% OFF)
கம்பலை
₹160 ₹152 (5% OFF)
மாமிசப்படைப்பு
₹100 ₹90 (10% OFF)