கல்யாணி நிலையம்

பிரிக்க முடியாத பந்தம்! ஆசிரியர்: தனசுதா பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹270
அகலாதே உன் நினைவு...! ஆசிரியர்: இன்பா அலோசியஸ் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹300
பூஞ்சோலைக் கிளியே...! ஆசிரியர்: இன்பா அலோசியஸ் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹300
ஜென்மம் முழுவதும்...! ஆசிரியர்: இன்பா அலோசியஸ் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹500
தகிக்கும் சூரியனே குளிர் நிலவாய்...! ஆசிரியர்: ஆதிரா ராம் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹340
நீ உறவாக ஆசை! ஆசிரியர்: எல்.சி.திவாகர் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹110
வேர் தீண்டும் இலை! ஆசிரியர்: சவீதா முருகேசன் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹290
விழியின் மொழி ! ஆசிரியர்: மித்ரா பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹360
கொஞ்சும் ஏழிசை நீ...! ஆசிரியர்: சரயு பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹300
இரு இமைகள் ஒரு கனவு...! ஆசிரியர்: இன்பா அலோசியஸ் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹180
நீயா...? நானா...? ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹220
என்னுயிர் சுவாசம் உனதாகும்! ஆசிரியர்: உமையாள் ஆதி பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹270
அன்பால் இணைவாயோ உயிரே...? ஆசிரியர்: இஷானா நீலகண்டன் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹350
வீழ்கிறேன் உனது விழியில்... ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹220
வா... நாளை நாமாக... ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹210
காதலால் தவி(ர்)க்கிறேன்! ஆசிரியர்: உமையாள் ஆதி பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹480
வர்மனின் வெண்மதி ! ஆசிரியர்: சவீதா முருகேசன் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹180
எதை நான் கேட்பின் உனையே தருவாய்...! ஆசிரியர்: ஸ்ரீஷா பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹410
மஞ்சள் மேகம்...! ஆசிரியர்: நிவேதா ஜெயாநந்தன் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹320
கரிசல் காதல் ! ஆசிரியர்: உமா சரவணன் பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹360