தலித் முரசு

ஜாதியை அழித்தொழிக்கும் வழி ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹140
டாக்டர் அம்பேத்கர் தேர்தல் அறிக்கை ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹50
உன் இம்மையை நினைத்து ஏங்குகிறேன் ! ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹25
பார்ப்பனிய மண்ணில் மார்க்சியம் ஆசிரியர்: எஸ்.கே .பிஸ்வாஸ் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹220
எருமை தேசியம் ஆசிரியர்: காஞ்ச அய்லய்யா பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹330
தலித் முரசு பேட்டிகள் (தொகுப்பு 1,2,3 ) ஆசிரியர்: தலித் முரசு பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹300
அம்பேத்கர்: இந்துவயப்படுத்த முடியாத தத்துவம் ஆசிரியர்: மருத்துவர் நா.ஜெயராமன் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹130
தலித் முரசு பேட்டிகள் - ஓயாத குரல்கள் ஆசிரியர்: ஆசிரியர் குழு பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹100
நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹200
ஜாதியை அழித்தொழிக்கும் வழி ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹120
இந்து மதமே பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியமே இந்து மதம் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹20
குஜராத் இனப்படுகொலை நடந்தது என்ன? ஆசிரியர்: அ.முத்துக்கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹130
தலித் முரசு பேட்டிகள் - விடுதலையின் சாத்தியங்கள் ஆசிரியர்: ஆசிரியர் குழு பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹100
தலித் முரசு பேட்டிகள் - வரலாற்றை நேர்செய்வோம் ஆசிரியர்: ஆசிரியர் குழு பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹100
Path to Salvation ஆசிரியர்: குல.சண்முக சுந்தரம் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹100
அம்பேத்கர் நாள்காட்டி 2020 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹170
முழு விடுதலைக்கான வழி ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு ₹75