பரிதி பதிப்பகம்

நூல் உலா 3 ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹220
தமிழ் நிகழ்த்துக்கலை மரபு ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹150
இசை நாடக வெளியினூடாக ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹250
சங்கப் பலகை ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹150
நூல் உலா 2 ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹220
நூல் உலா 1 ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹200
நெடுவழி நினைவுகள் ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹360
கலைஞர் என்னும் மனிதர் ஆசிரியர்: மணா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹500
உடலும் உள்ளமும் நலம் பெற... ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹100
நீர்மையின் சாம்பல் சித்திரங்கள் ஆசிரியர்: முருக தீட்சண்யா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹70
உலகப் பொதுமறையில் உளவியல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹100
முற்றுப் பெறாத தேடல் ஆசிரியர்: லா.ச.ராமாமிருதம் பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹180
கரும்பலகை நாட்கள் ஆசிரியர்: முனைவர் அ.சந்தானகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹150
கனவின் பாதை ஆசிரியர்: மணா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹180
தண்டவாளங்களின் தாலாட்டு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹150
தமிழ் மண்ணின் சாமிகள் ஆசிரியர்: மணா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹100
ஊர் மணம் ஆசிரியர்: மணா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹180
வண்ணங்களின் வாழ்க்கை ஆசிரியர்: சுந்தர புத்தன் பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹300
கவனிக்க மறந்த காதல் ஆசிரியர்: ராசி அழகப்பன் பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹100