உயிர்மை பதிப்பகம்

அதே இரவு அதே வரிகள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹225
உலக சினிமா ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹900
புறநானூறு ஓர் எளிய அறிமுகம் ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹490
ரத்தம் ஒரே நிறம் ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹350
மழைமான் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹120
அந்நிய நிலத்தின் பெண் ஆசிரியர்: மனுஷ்ய புத்திரன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹480
இருள் இனிது ஒளி இனிது ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹130
காற்றில் யாரோ நடக்கிறார்கள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹230
தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள் முதல் தொகுதி ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹450
அண்டசராசரம் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹60
60 அமெரிக்க நாட்கள் ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹65
மரப்பாலம் ஆசிரியர்: கரன் கார்க்கி பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹500
துயில் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹460
அப்போதும் கடல் பார்த்துக்கொண்டிருந்தது ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹120
எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் எழுத்துலகம் ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ. பெருமாள் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹170
எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் கதைகள் மூன்றாம் தொகுதி ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹510
குறத்தி முடுக்கின் கனவுகள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹120
லா.ச.ராமாமிருதம் கதைகள் தொகுதி 3 ஆசிரியர்: லா.ச. ராமாமிர்தம் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹400
பதேர் பாஞ்சாலி நிதர்சனத்தின் பதிவுகள் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹135
வாசக பர்வம் ஆசிரியர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹165