ஏ.ஜி.எஸ் பதிப்பகம்

கொள்கைக் குன்று ஏ.கோவிந்தசாமி சட்டமன்ற உரைகள் (4 தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: எஸ்.எஸ். மணியன் பதிப்பகம்: ஏ.ஜி.எஸ் பதிப்பகம் $81.5