புதிய அரசியல் பதிப்பகம்

கழகத்தின் கதை (அதிமுக தொடக்கம் முதல் இன்று வரை) ஆசிரியர்: மருத்துவர் ச.இராமதாசு பதிப்பகம்: புதிய அரசியல் பதிப்பகம் ₹300