வேர்கள் பதிப்பகம்

நபி வழி அறிவோமா?
$12
26 / 11 விசாரணை நீதித்துறையும் மயங்கியது ஏன்?
$9.5
நாம் பிரிந்து விட வேண்டாம்
$7.5
இஸ்லாமிய நாகரிகம்-3
$5.75
தாலிபானின் பிடியில்
$4.75
ஃபாலஸ்தீன் முஸ்லிம்கள் (அகதிகளாக வரலாறு)
$4.75
ஆப்கானிஸ்தான் முஜாஹத்களின் தியாக வரலாறு
$4.5
பாபரி மஸ்ஜித் அடிப்படைத் தகவல்கள்
$4
சிறையில் எனது நாட்கள் (வீரமங்கை ஜைனபுல் கஸ்ஸாலி மிஸ்ரி)
$4
சிரையில் எனது நாட்கள்
$4
திருக்குர் ஆன் கூறும் பொறுமை
$3.5
மால்கம் X
$3.5
கஷ்மீரின் பாதி விதவைகள்
$3
கூரியூர் முஹம்மது அலி ஜின்னா ஷஹீத்
$2.75
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் (இஸ்லாமும் பெண்களும்-5)
$2.75
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் (அடிமைத்தனத்தை இஸ்லாம் அங்கீகரித்ததா?-2)
$2.25
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் (இஸ்லாமும் இதரப் பொருளாதாரக் கொள்கைகளும்-3)
$2.25
ஜாதி ஒழிந்தது
$2.25
ஒரு நீதிபதியின் விடுதலை முழக்கம்
$1.75
எது முதலில்?
$1.75