நான்காவது கோணம்

நான்காவது கோணம் ஆசிரியர்: எஸ்.ராஜகோபால் பதிப்பகம்: நான்காவது கோணம் $1
ஊர் நடுவே ஒரு வன தேவதை ஆசிரியர்: சுரேஷ் பரதன் பதிப்பகம்: நான்காவது கோணம் $4