சிவாலயம்

திருக்குறள் மூலமும் பரிமேலழகர் உரையும் தொகுதி-1,2 ஆசிரியர்: கோ.வடிவேலு செட்டியார் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹2200
வடிவுடை மாணிக்க மாலை ஆசிரியர்: மா.வயித்தியலிங்கன் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹100
திருமயிலைத்தலபுராணம் ஆசிரியர்: மகாவித்வான் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹270
விண்ணப்பக் கலிவெண்பா ஆசிரியர்: மா.வயித்தியலிங்கன் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹270
அருள் விளக்க மாலை ஆசிரியர்: மா.வயித்தியலிங்கன் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹90
திருஅருட்பா முதல் ஐந்து திருமுறைகள் ஆசிரியர்: இராமலிங்க அடிகள் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹650
திருஅருட்பா முதல் அறாம் திருமுறை ஆசிரியர்: இராமலிங்க அடிகள் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹500
திருவாசகம் ஆசிரியர்: கே.எம்.பாலசுப்பிரமணியம் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹600
ஓங்குபுகழ் ஒற்றியூர் ஆசிரியர்: மா.கி.இராமணன் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹120
முத்த பிள்ளையார் பிரபந்தத் திரட்டு (முதல் தொகுதி) ஆசிரியர்: மா.வயித்தியலிங்கன் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹170
திருக்குறள் (ஆங்கிலம்) தமிழ் மூலமும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் குறிப்புகளும் விளக்கங்களும் ஆசிரியர்: கே.எம்.பாலசுப்பிரமணியம் பதிப்பகம்: சிவாலயம் ₹750