செல்வி பதிப்பகம்

வியத்தகு எண்ணெய் மருத்துவம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹40
ஓமியோபதி ஆலோசனை ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹60
ஓமியோபதி மருத்துவர் (செய்ய வேண்டியதும் செய்யக் கூடாததும்) ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹60
பாரதியார் விருந்து ஆசிரியர்: முல்லை பழ.முத்தையா பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹60
அன்றாட வாழ்வில் ஓமியோபதி ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹100
ஓமியோ - பயோ (உடனடிக் குறிப்புகள்) ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹100
மூலிகை மருத்துவம் பாகம்-2 ஆசிரியர்: திருஞானம் பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹150
மூலிகை மருத்துவம் பாகம்-1 ஆசிரியர்: திருஞானம் பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் ₹150