நாதன் பதிப்பகம்

சுமார் எழுத்தாளனும் சூப்பர் ஸ்டாரும் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $5.25
உலக சினிமா வரலாறு பாகம் 1 ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $7
எப்படி ஜெயித்தேன்?? ஆசிரியர்: எம்.ஜி.ஆர். பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $3
நாயகன் வான் கோ ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $4.5
உலக சினிமா வரலாறு பாகம் 2 ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $11.25
ஆண்குறி மையப் புனைவைச் சிதைத்தப் பிரதிகள் ஆசிரியர்: குட்டி ரேவதி பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $5.75
ரிது பர்னோ கோஷ் ஆசிரியர்: ராஜ் மோகன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $4.5
தற்காலச் சிறந்த கவிதைகள் ஆசிரியர்: விக்ரமாதித்யன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $3
காட்ஃபாதர் ஆசிரியர்: ராஜ் மோகன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $8.75
தியான யாத்திரை ஈஷாவுடன் இமாலயா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $3
அமரர் சுஜாதா - அறிவியல் புனைகதைகள் ஆசிரியர்: தமிழ்மகன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $5.25
என்றும் தமிழிசை ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $5.25
நீலநாயின் கண்கள் ஆசிரியர்: அசதா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $4.5
உலகக் குறும்படங்கள் ஆசிரியர்: ஜேம்ஸ் அபிலாஷ் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $4.5
மனிதம் அதன் பெயர் ராம்பால் ஆசிரியர்: ஷீபா ராம்பால் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $4.5
தமிழிசை வரலாறு ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $4.5
சில்வியா பிளாத் ஆசிரியர்: மணிக்குடுவை பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $13
சிறுவர் சினிமா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $5.25
உலக சினிமா வரலாறு 3 - நவீன யுகம் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $13
கூட்ஸ் வண்டியின் கடைசிப் பெட்டி ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் $6.5